Usługi wartości dodanej – pakowanie i kompletacja

WELL PACK jest specjalistą w dziedzinie realizacji wymagających przesyłek masowych w w zakresie pakowania, kompletacji oraz zabezpieczenia bieżących i zaawansowanych czynności manualnych w jak najkrótszym czasie. Realizację zamówień prowadzimy w naszych ośrodkach lub bezpośrednio w zakładach klienta. Nie bójcie się Państwo wielkości prac, z którymi nie dacie sobie rady.

 • usługi do dyspozycji w trybie 24 / 7
 • wkładanie ulotek, prezentów, dodatków luzem lub na pozycji
 • wklejanie próbek luzem lub na pozycji
 • druk i naklejanie etykiet
 • kompletacja, dekompletacja i montaże produktów
 • składanie stojaków i materiałów propagacyjnych
 • obróbka powierzchniowa materiałów, szlifowanie,
 • pakowanie produktów w folię samokurczliwą, / bez kurczliwości
 • pakowanie towaru w kartonach łącznie z dostawą materiału opakowaniowego
 • paletyzacja towaru
  • ułożenie towaru na palety wg wymagań
  • owinięcie palet folią przezroczystą / czarną samokurczliwą
  • zamknięcie palet płytą osłonową
  • zabezpieczenie dostawy europalet lub palet niestandardowych
 • kompletacja towaru do rozesłania
 • sortowanie produktów
 • pakowanie wspólne kilku produktów
 • pakowanie produktów do transportu – naklejanie naklejek adresowych
 • personifikacja produktów
 • czynności o dużym udziale pracy ręcznej

Centrum pakowania Praha – Horní Počernice – VGP Park

Uściślijcie Państwo swoje wymagania tu!