Kooperacja w dziedzinie logistyki składowej i produkcyjnej

Kooperacja w dziedzinie logistyki składowej i produkcyjnej tworzy efektywny sposób zabezpieczenia procesów logistycznych i produkcyjnych, za które odpowiada partner umowny. Usługa Wellpack stanowi efektywniejszy wariant zabezpieczenia operacji logistycznych, składowych o produkcyjnych prowadzonych przez pracowników stałych lub agencyjnych. Czynności w Państwa zakładach realizują nasi pieczołowicie wybrani i wyszkoleni pracownicy lub całe zespoły pracowników.

Sklady – rozładunek i rozmieszczenie towaru (retrak, wózek), manipulacja z towarem, kompletacja zamówień (NZV), sortowanie ręczne towaru, umieszczanie naklejek, sortowanie, kompletacja i pakowanie towaru, praca z wyposażeniem składu zautomatyzowanego (VPS, czytniki), zabezpieczenie czynności w zamrażalniach.

Wydziały produkcyjne – montaże, kompletacja, obsługa urządzeń, praca w trudnych warunkach, czynności nielubiane

… dla kogo są przeznaczone nasze usługi?

 • dla spółek, w których główny zakres czynności podlega wahaniom sezonowym lub cyklom produkcyjnym (szczyty ekspedycyjne, zrywy w procesach produkcyjnych)
 • dla spółek, które potrzebują zoptymalizować koszty w dziedzinie procesów wewnętrznych i działu personalnego (optymalizacja ilości pracowników na pełny etat – część zadań przejmuje zewnętrzny dostawca usług)
 • dla spółek, które korzystają już z pracowników sezonowych lub pracowników agencyjnych i pragną przesunąć planowanie krótkookresowych zasobów ludzkich na dostawców usług
 • dla spółek, które chcą płacić za rzeczywiście wykonaną pracę

… zalety rozwiązania Wellpack

 • dające się dowieść podwyższenie wydajności wydziałów poprzez przejście na wynagrodzenia zadaniowe, jeżeli jest możliwa jednoznaczna definicja zadania
 • optymalizacja kosztów na siłę roboczą, nabór i organizowanie pracowników, środki robocze oraz ochrony osobistej
 • zdolność do absorbowania szczytów ekspedycyjnych i produkcyjnych – skokowe podwyższenie ilości pracowników w ciągu 24 godzin
 • obniżenie kosztów za pośrednictwem ograniczenia agendy pracowniczo-prawnej
 • jasne i przejrzyste koszty
 • gwarancja stabilności zespołu pracowników w przypadku współpracy długofalowej
 • ciągłe zarządzanie menedżerskie i operacyjne przekazanego stanowiska pracy
 • gwarancja umowna i przejęcie odpowiedzialności za przekazany dział lub wydział

… metoda postępowania

 • opracowanie scenariusza projektowego i podpis umowy
 • pierwotny dobór pracowników odpowiednich dla danej czynności
 • przeszkolenie pod kierownictwem menedżerów WP i klienta
 • ciągłe zarządzanie menedżerskie i operacyjne stanowiska pracy przez menedżera WP
 • ciągłe śledzenie wydajności / ewentualnie operacyjna wymiana pracownika
 • ciągłe i elastyczne podwyższanie ilości pracowników w zależności od potrzeb operacyjnych łącznie ze skokowymi zrywami „z dnia na dzień“
 • reporting miesięczny – zestawienia pracy – podkład do fakturowania

Uściślijcie Państwo swoje zapotrzebowanie tu !
I zwróćcie się o referencje naszych klientów tu !